Publicita
Naše škola je partnerem projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání .

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106
Poděkování od Asociace hotelů a restaurací České republiky ZDE


Naše škola spolupracuje s firmou Globus ČR, k. s. – více informaci po kliknutí na logo:


Učitelé školy absolvovali v letech 2017, 2018 akreditovaný program MŠMT MIŠ – „Minimalizace šikany“Bez názvu