Výběrová řízení

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Nákup váho-pokladny DIGI SM 5300 XP