Závěrečné zkoušky

Předběžný harmonogram závěrečných zkoušek ve školním roce 2023/2024 ZDE


ZZ V NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU – PROSINEC 2023

Písemná část ZZ: 1. 12. 2023 – 8:00 HODIN

Praktická ZZ: 4. 12. – 5. 12. 2023

Ústní část ZZ: 13. 12. 2023 (KČ3A, KKČ3B, PSS2) – 8:00 HODIN

Žáci, kterých se tato možnost týká, byli obesláni doporučeným dopisem.

Informace u ZŘ J. Částky (T: 777 347 289)