Školní psycholog

Vážení rodiče,

v rámci snahy o poskytování co nejlepší péče Vašim dětem škola zřídila od 1. 1. 2017 pozici školního psychologa.

E-mail: psycholog@sou-cakovice.cz

Telefon: 777 025 440

Návštěvní hodiny pro žáky školy a jejich zákonné zástupce:

PO – ST 8:00 – 14:00 a dále dle domluvy

V případě potřeby je možné sjednat jiný čas.

Konzultace je třeba domluvit předem.


Náplň práce školního psychologa:

·         Poskytování individuálních konzultací žákům a jejich zákonným zástupcům.

·         Práce s třídními kolektivy.

·         Metodická podpora učitelům.

·         Rozvíjení osobnosti žáků.

·         Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

·         Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).