Cesta za vědou a poznáním

V úterý 3. 5. 2022 v době písemných maturitních zkoušek jsme se s třetím ročníkem oboru chovatelství vypravili na zajímavou exkurzi do Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR. Ústav má tři pobočky. V té liběchovské jsou na exkurze studentů zvyklí a připravení. Navíc zde byli tak hodní, že nám vyšli vstříc s termínem. Vědci na čas přerušili důležitý výzkum a věnovali nám svůj drahocenný čas. Z Čakovic do Liběchova jsme jeli vlakem a cesta nám příjemně ubíhala. Byli jsme moc zvědaví, co nás v akademii čeká. Paní Jana Zásmětová se nás ujala a zavedla nás do přednáškového sálu. Během asi dvacetiminutové interaktivní přednášky jsme byli uvedeni do základní problematiky výzkumu. Studenti se aktivně zapojovali do debaty, ať už otázky pokládali, nebo na ně sami odpovídali. Dozvěděli jsme se, jak významné věci zde objevené již přispěli lidem, a další ještě na své využití a objevení čekají. Jedna z vědkyň nám vysvětlila výzkum buněčné terapie věkem podmíněné makulární degenerace, která je nejčastější příčinou slepoty u lidí nad 60 let. Neméně potřebnou je také genová terapie Usherova syndromu. Jedná se o další onemocnění zraku, jež naopak postihuje děti. Se studenty jsme prošli několik laboratoří. U drobných rybek sekavců písečných se zkoumá například jejich rozmnožovací schopnost, při které nedochází k míchání genů. Zde jsme mohli vidět i další zajímavé živočichy. Naši chovatelé je samozřejmě všechny správně identifikovali a pojmenovali, za což si vysloužili pochvalu vědců. Nejvíce ze všeho však zaujala miniprasátka a nabídka rozpitvat si prasečí oko. Konec konců, zde jsou postřehy našich studentů:

 • Adélka K.: „Zaujalo mě křížení žab – skokan zelený vznikl křížením skokana hnědého a skákavého.“
 • Rebeka H.: „Zajímavý je výzkum nemocí a experimentování na miniprasátkách.“
 • Matyáš K.: „Zjistil jsem, že miniprasátka se přepravují na sál vozíkem.“
 • Klára Š.: „Spousta zajímavých informací ohledně nových výzkumů neurodegenerativních onemocnění.“
 • Nikola R.: „Zjistila jsem, že oční bulva plave ve vodě!“
 • Sabina Z. a Kateřina Š: „Spousta informací a zážitek z pitvy oční bulvy.“
 • Laura H.: „Nejvíce mě zaujalo rozmnožování sekavců písečných a skokanů zelených.“
 • Ondřej Š.: „Zaujala mě vybavenost operačního sálu.“
 • Adéla B.: „Úžasná možnost proniknout do světa vědy!“
 • Vojta S.: „Zajímavé postřehy o vývoji medicíny u zvířat a využití u lidí“.
 • Barbora H.: „Výzkum v tvoření kmenových buněk se za poslední dobu posunul a je již ve fázi beta testování“.

V teoretické výuce jsme se zabývali pojmem etika, a tak nás přirozeně zajímala etika výzkumu a zacházení se zvířaty. Potěšilo nás, že na bioetiku je zde kladen velký důraz a zvířata mají úctu a slušné zacházení. Nové poznatky mohou našim studentům otevřít širší obzory pro další studium.

Děkujeme vědcům a pracovníkům výzkumu za jejich čas.          

Ing. Ilona Bílková a žáci

SOŠ a SOU Praha – Čakovice